Zaproszenie na seminaria “Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa. Wzięło w nim udział w sumie 137 małopolskich gmin (75,3%). Rezultatem badania jest raport pn. “Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”, w którym, obok wyników wspomnianego badania, omówiono również inne techniki partycypacji społecznej, tj. fundusze sołeckie oraz inicjatywy społeczne.

W związku z dużym zainteresowaniem wynikami badania samorządów lokalnych oraz odpowiadając na potrzeby zgłoszone przez gminy w trakcie badania dotyczące wsparcia merytorycznego i szkoleniowego w kwestii partycypacji obywatelskiej, MORR organizuje trzy seminaria pn: “Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski” w następujących teminach:

  • 18 kwietnia w Krakowie,
  • 20 kwietnia w Nowym Sączu,
  • 29 kwietnia w Tarnowie.

Celem spotkań będzie przybliżenie tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Spotkania kierowane są do osób, które zajmują się zawodowo partycypacją społeczną, jak i tych, które są zainteresowane tematyką partycypacji, ale nie realizowały jeszcze zadań w tym obszarze.

Szczegółowe informacje wraz z programem seminarium do pobrania [tutaj].