Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w POZNANIU dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI CENTRALNEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym ze spotkań subregionalnych, które odbędzie się 21 czerwca br. w Poznaniu w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (w godz. 12:00-16:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Centralnej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej miasto Poznań oraz powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki i wrzesiński. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 15 czerwca br. poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-subregionalne-w-poznaniu-21-06-2018.

Zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w debacie o rozwoju regionu, stąd w drugim bloku spotkania planowane są wystąpienia przedstawicieli Wielkopolski Centralnej oraz merytoryczna dyskusja. Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania chęci ewentualnych wystąpień, będących istotnym głosem nt. perspektyw tej części województwa (prezentacje max 5-10 min), drogą mailową na adres strategia2030@umww.pl. W przypadku większej liczby zgłoszeń wystąpień zastrzegamy sobie prawo wyboru prezentacji tylko części prelegentów. Pozostałe osoby zapraszać będziemy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Niniejsze wydarzenie jest elementem dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spotkania te odbędą się w maju i czerwcu br. w największych miastach Wielkopolski, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, obejmując w swym zakresie merytorycznym obszar poszczególnych części województwa.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

 

Pliki do pobrania:

 Program spotkania subregionalnego w Poznaniu