Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w PILE dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ

Kontynuując podjęty temat organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w maju i czerwcu br. w największych miastach Wielkopolski, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, obejmując w swym zakresie merytorycznym obszar poszczególnych części województwa.

Drugie ze wspomnianych spotkań subregionalnych, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie się 4 czerwca br. w Pile w sali wykładowej nr 8 (budynek H) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Północnej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 28 maja br. poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-subregionalne-w-pile.

Zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w debacie o rozwoju regionu, stąd w drugim bloku spotkania planowane są wystąpienia przedstawicieli Wielkopolski Północnej oraz merytoryczna dyskusja. Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania chęci ewentualnych wystąpień, będących istotnym głosem nt. perspektyw rozwoju tej części województwa (prezentacje maks. 5-10 min), drogą mailową na adres strategia2030@umww.pl. W przypadku większej liczby zgłoszeń wystąpień zastrzegamy sobie prawo wyboru prezentacji tylko części prelegentów. Pozostałe osoby zapraszać będziemy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach internetowych www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

 
Pliki do pobrania:

 Program spotkania subregionalnego w Pile