Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w KONINIE dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

Nawiązując do podjętego tematu organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, a której inauguracja będzie miała miejsce w ramach spotkania regionalnego 23 maja br. w Poznaniu, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w największych miastach Wielkopolski, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu w maju i czerwcu br., obejmując w swym zakresie merytorycznym obszar poszczególnych części województwa.

Pierwsze ze wspomnianych spotkań subregionalnych odbędzie się 24 maja br. w Koninie w Auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4 (w godz. 10:00-14:00). Poświęcone będzie potencjałom i problemom rozwojowym tak specyficznej części naszego województwa jaką jest Wielkopolska Wschodnia – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji debaty i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmująca miasto Konin oraz powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 18 maja br. poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-subregionalne-w-koninie.

Pragniemy poinformować, iż zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w debacie o rozwoju regionu, stąd w drugim bloku spotkania planowane są wystąpienia przedstawicieli Wielkopolski Wschodniej oraz merytoryczna dyskusja. Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania chęci ewentualnych wystąpień, będących istotnym głosem nt. perspektyw tej części województwa (prezentacje max 5-10 min), drogą mailową na adres strategia2030@umww.pl. W przypadku większej liczby zgłoszeń wystąpień zastrzegamy sobie prawo wyboru prezentacji tylko części prelegentów. Pozostałe osoby zapraszać będziemy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

 

Pliki do pobrania:

 Program spotkania subregionalnego w Koninie