Niniejsza podstrona zawiera informacje na temat zamówień publicznych, które są organizowane przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne działające w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. W tym miejscu zamieszczane będą zamówienia m.in. na następujące produkty:

 • badawcze (analizy, badania, ekspertyzy),
 • organizacyjne (catering, organizacja konferencji).

Zapraszamy do śledzenia niniejszej zakładki.


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wydanie w formie drukowanej publikacji Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w latach 2018-2019

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej wydania w formie drukowanej publikacji Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w latach 2018-2019

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi związane z wydaniem czterech odrębnych numerów publikacji Biuletynu WROT, w tym dwóch numerów w 2018 roku i dwóch w 2019 roku:

 • Usługa nr 1 dotycząca dokonania redakcji materiałów publikacyjnych,
 • Usługa nr 2 obejmująca przygotowanie materiałów publikacyjnych do druku,
 • Usługa nr 3 dotycząca archiwizacji publikacji w wersji cyfrowej,
 • Usługa nr 4 obejmująca wydruk i oprawę publikacji,
 • Usługa nr 5 dotycząca dystrybucji publikacji.

Oferty na realizację zamówienia należy składać do 14 czerwca 2018 roku do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w dokumentacji umieszczonej na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: https://bip.umww.pl/292—648—k_74—postepowanie-prowadzone-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-1-105132454


Kompleksowa organizacja i przygotowanie materiałów konferencyjnych na cykl 6 (sześciu) spotkań konsultacyjnych w związku z rozpoczęciem nieformalnych prac diagnostycznych nad strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi pn. Kompleksowa organizacja i przygotowanie materiałów konferencyjnych na cykl 6 (sześciu) spotkań konsultacyjnych w związku z rozpoczęciem nieformalnych prac diagnostycznych nad strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Na przedmiot zamówienia składają się:

 • zorganizowanie po 1 spotkaniu w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz 2 spotkań w Poznaniu (dla maksymalnie 1000 osób łącznie),
 • wydruk oraz wysyłka zaproszeń wraz z agendą spotkania,
 • koordynacja konferencji (w tym obsługa hostess/hostów),
 • przygotowanie materiałów konferencyjnych,
 • świadczenie usługi cateringowej podczas spotkań konsultacyjnych.

Oferty na realizację zamówienia należy składać  do 19 kwietnia 2018 roku do godz. 14.30.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także sposób złożenia oferty znajdują się w dokumentacji umieszczonej na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: https://bip.umww.pl/292—648—k_zamowienia-publiczne—zapytanie-ofertowe-pn-kompleksowa-organizacja-i