XIX Biuletyn WROT

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT), będącego wynikiem prac sieci obserwatoriów regionalnych funkcjonującej w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Biuletyn WROT stanowi również forum wymiany wiedzy i informacji, wynikającej z bieżącej współpracy Obserwatorium z przedstawicielami instytucji publicznych.

Aktualne wydanie Biuletynu jest poświęcone w całości programowi Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazano m.in. proces programowania, efekty negocjacji z Komisją Europejską, a także mechanizm warunkowości podstawowej.

 

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XIX (2023) styczeń-czerwiec

 

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)