Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne – spotkanie regionalne w Poznaniu (materiały ze spotkania)

Dziękując za Państwa liczny udział w spotkaniu regionalnym dotyczącym inauguracji prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, które odbyło się 23 maja br. w Poznaniu, przekazujemy w załączniku materiały (prezentacje i notatkę) ze spotkania. 

 

Pliki do pobrania:

 Stan i wyniki dotychczasowych prac badawczych dotyczących sytuacji  społeczno-gospodarczej Wielkopolski
 Kluczowe problemy kształtowania przestrzeni Wielkopolski
 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Wielkopolski
 Wstępne ramy merytoryczne aktualizacji strategii
 Notatka ze spotkania regionalnego w Poznaniu