Warto wiedzieć, że

z dniem 1 stycznia 2022 r. w Wielkopolsce nadano status miasta miejscowości Kaczory (pow. pilski).