Warto wiedzieć, że

Wielkopolska należy do grupy województw odnotowujących jedne z najwyższych wartości wskaźnika przyrostu naturalnego. W 2018 roku kształtował się on na poziomie 1,0‰ (3. miejsce w kraju, za województwami pomorskim i małopolskim).