Warto wiedzieć, że

Wielkopolska należy do grupy województw odnotowujących najwyższe wartości wskaźnika przyrostu naturalnego (od 2007 r. zajmuje 2. miejsce w kraju, za województwem pomorskim). W 2017 roku kształtował się on na poziomie 2,1‰.