Warto wiedzieć, że

Wielkopolska należy do grupy województw odnotowujących jedne z najwyższych wartości wskaźnika przyrostu naturalnego. W 2019 roku kształtował się on na poziomie 0,9‰ (3. miejsce w kraju, za województwami pomorskim i małopolskim).