Warto wiedzieć, że

Wielkopolska należy do grupy województw odnotowujących jedne z najwyższych wartości wskaźnika przyrostu naturalnego. Pod tym względem zajmuje 3. miejsce w kraju, za województwami pomorskim i małopolskim.