Warto wiedzieć, że

w 2020 roku po raz pierwszy Wielkopolska osiągnęła ujemną wartość wskaźnika przyrostu naturalnego, a rok później sytuacja nie uległa poprawie. Skala zjawiska miała wymiar średni, a województwo zajęło pod tym względem 8. miejsce w kraju.