Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie cechuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 2,9% (2022 rok). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu oraz w powiecie poznańskim (po 1,0%)