Warto wiedzieć, że

w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2010-2020 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zwiększył się o 11,8 p.proc. i wynosi obecnie (2020 rok) 72,8%.