Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie charakteryzuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 3,7% (2017 r.). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu (1,4%) oraz w powiatach: wolsztyńskim (1,7%), poznańskim (1,8%) i kępińskim (1,9%).