Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie cechuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 3,7% (2020 rok). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu oraz powiatach poznańskim i kępińskim (po 2,0%).