Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie cechuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 3,1% (2021 rok). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu oraz powiatach poznańskim i kępińskim (po 1,6%).