Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie cechuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 2,8% (2019 rok). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu i powiecie poznańskim (po 1,1%) oraz powiatach kępińskim i wolsztyńskim (po 1,6%).