Warsztaty uzupełniające WROT dla starostw powiatowych

W dniu 9 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zorganizowało warsztaty pn. “Budowa systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim w oparciu o funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT)”. Spotkanie było uzupełnieniem warsztatów zorganizowanych w lipcu br. dla przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu. Ich głównym celem było nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami, a tematem przewodnim budowa sprawnego systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce.
Warsztaty zorganizowano w ramach projektu “Wsparcie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Plik do pobrania:

PDFProgram warsztatów powiaty WROT