Warsztaty pn. Budowa systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce w ramach wsparcia zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+

Budowaniu systemu monitorowania polityk publicznych zostały poświęcone warsztaty zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej dla przedstawicieli sieci Wielkopolskich Obserwatoriów. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie w dniach 6-7 października br.

Przeprowadzone warsztaty pozwoliły m.in.  na zdiagnozowanie problemów i potrzeb informacyjnych związanych z planowanymi badaniami w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, stanowiły także swoistą próbę wypracowania wspólnych mechanizmów koordynacji prac analitycznych WROT z działalnością naukową w tym zakresie. W czasie spotkania poruszono również kwestie związane z identyfikacją zasobów i instrumentów analitycznych niezbędnych w pracach badawczych sieci WROT.

W  cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem warsztatach, w  charakterze ekspertów WROT, udział wzięli również przedstawiciele środowiska naukowego: prof. UAM dr hab. Paweł Churski (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Monika Matusiak (Centrum Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu), a  także Pan Artur Owczarkowski, który reprezentował Urząd Statystyczny w  Poznaniu.

Pliki do pobrania:

 Program warsztatów sieć współpracy WROT

 

Galeria z wydarzenia: