Coraz bliżej do powstania Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

Województwo Wielkopolskie zbliża się do uruchomienia własnego Systemu Informacji Przestrzennej. System stanowił będzie cyfrową bazę wiedzy, gromadzącą w jednym miejscu rozmaite dane, takie jak zasoby geodezyjne i kartograficzne województwa, a także bazy informacji przestrzennych.

SIPWW zasilony zostanie zarówno aktualnymi, jak i historycznymi danymi, co umożliwi wieloaspektową analizę trendów rozwojowych dokonujących się w województwie.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu technicznego SIPWW, tj. konkretnej specyfikacji funkcjonowania systemu, bazującej na zapotrzebowaniu poszczególnych jednostek Urzędu oraz jego partnerów. W pracach tych uczestniczy również Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, dla którego SIPWW stanowić będzie istotne narzędzie w procesie monitorowania rozwoju województwa.

Prace dotyczące przygotowania budowy i wdrożenia systemu koordynuje Zespół ds. SIPWW. Aktualne informacje na temat stanu prac można śledzić na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.