Szósty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem wydawanego przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne periodyku, mającego na celu przybliżenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

W szóstym numerze Biuletynu przedstawiono skrót wyników dwóch prac analitycznych, które ukazują wewnętrzne zróżnicowanie województwa w istotnych dla jego rozwoju obszarach życia społeczno-gospodarczego.

biulwrotvi-okladka-na-www2 Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego  

numer VI (2016)

lipiec-grudzień

[POBIERZ]