Siódmy numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Siódmy numer Biuletynu koncentruje się na przestrzeni województwa wielkopolskiego, stanowiącej ważny aspekt jego zintegrowanego rozwoju.

Przedstawiono w nim najważniejsze wyniki, wykonanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, badań dotyczących rewitalizacji miast oraz terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, a także kwestii uwzględniania zasad partnerstwa i równości szans w dokumentach strategicznych wielkopolskich samorządów terytorialnych. Ważnymi elementami Biuletynu są także informacje na temat zintegrowanego planowania i zarządzania przestrzenią Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz stanu realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego projektu wspierającego przygotowanie nowych lub aktualizację dotychczasowych dokumentów rewitalizacyjnych (finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna).

okladka BWROT_7  Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego  

numer VII (2017)

styczeń-czerwiec

[POBIERZ]