XVII Biuletyn WROT

Siedemnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera artykuły stanowiące w większości syntezę wyników badań własnych oraz zleconych jednostek tworzących Sieć WROT, tj. Wydziału badań i analiz rynku pracy funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Obserwatorium Integracji Społecznej oraz WROT. Dostarczają one informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa na sytuację osób młodych na rynku pracy oraz na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w regionie, a także na temat sytuacji osób pracujących w regionie w kontekście czynników wpływających na zadowolenie z pracy oraz wewnętrznego zróżnicowania województwa wielkopolskiego w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. W Biuletynie przybliżono ponadto długofalowe założenia i cele Polityki Senioralnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2020–2027 oraz kierunki i efekty działań Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w zakresie wsparcia osób starszych.

 

Okładka siedemnastego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego    

numer XVII (2022) styczeń-czerwiec


WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT WCAG