Departament Polityki Regionalnej

Departament Edukacji i Nauki

Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem

Departament Gospodarki

Departament Kultury

Departament Organizacyjny i Kadr

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Sportu i Turystyki

Departament środowiska

Departament Zdrowia

Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Poznaniu

Biuro Współpracy Międzynarodowej