AktualnościWarsztaty WROT pn. "Budowa systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim w oparciu o funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT)"

Budowaniu sieci współpracy z WROT zostały poświęcone dwa warsztaty zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej UMWW dla przedstawicieli departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (8-9 lipca) oraz dla przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu (9-10 lipca).

11.07.2014 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >