AktualnościWarsztaty uzupełniające WROT dla starostw powiatowych

W dniu 9 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zorganizowało warsztaty pn. “Budowa systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim w oparciu o funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT)”.

10.10.2014 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Rzeszowie

W dniach 24-26 września br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Wydarzenie miało charakter warsztatów, w których, oprócz członków ROT-ów z różnych województw, udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (w tym Krajowego Obserwatorium Terytorialnego) oraz innych instytucji zaangażowanych w proces monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i regionalnym (przede wszystkim […]

02.10.2014 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Warsztaty WROT pn. "Budowa systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim w oparciu o funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT)"

Budowaniu sieci współpracy z WROT zostały poświęcone dwa warsztaty zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej UMWW dla przedstawicieli departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (8-9 lipca) oraz dla przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu (9-10 lipca).

11.07.2014 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >