AktualnościCzwarty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Czwarte wydanie publikacji ukazuje się w okresie przełomowego momentu dla funkcjonowania naszej jednostki. Po blisko dwóch latach kończy się możliwość współfinansowania realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, który pozwolił na zainicjowanie działalności WROT. Nasza dalsza działalność będzie finansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Lektura Biuletynu przedstawia w sposób syntetyczny efekty pracy […]

20.09.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

Prezentowane opracowanie pt. “Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, które powstało w 2015 roku, jest syntetycznym ujęciem głównych problemów rozwojowych Wielkopolski. Diagnoza stanowi materiał wyjściowy do wykorzystania w różnego rodzaju opracowaniach analitycznych z zakresu badań trendów rozwojowych poszczególnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, które zostały ujęte w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

11.08.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Zapraszamy do zapoznania się z trzecim numerem wydawanego przez WROT periodyku, który służy przybliżeniu dorobku badawczego z wybranych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się w szczególności na szeroko rozumianym rozwoju kapitału społecznego w Wielkopolsce.

11.06.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Ogólnopolska konferencja naukowa “Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”

W dniach 11-12 czerwca 2015 r. zapraszamy na konferencję pt. “Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”. Gospodarzami wydarzenia będą Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentruje się wokół szeroko rozumianej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy do udziału w konferencji! Więcej informacji […]

02.04.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Biuletyn Wielkopolskiego Regonalnego Obserwatorium Terytorialnego

Przedstawiona publikacja to pierwszy numer periodyku wydawanego przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Prezentowane w niej informacje odnoszą się do aktualnych danych o sytuacji społeczno-gospodarczej całego regionu, a także wiedzy i  informacji o poszczególnych jego obszarach składowych.

25.11.2014 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Warsztaty uzupełniające WROT dla starostw powiatowych

W dniu 9 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zorganizowało warsztaty pn. “Budowa systemu monitorowania polityk publicznych w województwie wielkopolskim w oparciu o funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT)”.

10.10.2014 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Rzeszowie

W dniach 24-26 września br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Wydarzenie miało charakter warsztatów, w których, oprócz członków ROT-ów z różnych województw, udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (w tym Krajowego Obserwatorium Terytorialnego) oraz innych instytucji zaangażowanych w proces monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i regionalnym (przede wszystkim […]

02.10.2014 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >