AktualnościSzósty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem wydawanego przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne periodyku, mającego na celu przybliżenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W szóstym numerze Biuletynu przedstawiono skrót wyników dwóch prac analitycznych, które ukazują wewnętrzne zróżnicowanie województwa w istotnych dla jego rozwoju obszarach życia społeczno-gospodarczego.

16.01.2017 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016 to efekt współpracy trzech obserwatoriów działających w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Opracowanie stanowi odpowiedź na potrzebę […]

16.01.2017 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Warsztaty Sieci WROT

W dniach 21–22 listopada br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyły się warsztaty pn. „Monitorowanie polityk publicznych w Wielkopolsce w kontekście prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa oraz wsparcia zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za różne aspekty monitorowania i planowania rozwoju województwa wielkopolskiego. Tematyka spotkania skupiała się […]

13.12.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie na seminaria “Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa. Wzięło w nim udział w sumie 137 małopolskich gmin (75,3%). Rezultatem badania jest raport pn. “Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”, w którym, obok wyników wspomnianego badania, omówiono również inne techniki […]

11.04.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalengo województwa wielkopolskiego 2015

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce do wykorzystania w codziennych pracach “Analizę zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015” końcową wersję opracowania analitycznego przygotowywanego w ostatnich miesiącach przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Przedstawiona monografia to dokument, który prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym.

02.02.2016 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Konferencja “Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia”

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Zawodowego Dla Młodzieży w Poznaniu serdecznie zapraszają 19 listopada 2015 r. od godziny 9:00 na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu (budynek E, sala D).

12.11.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Programy i inicjatywy europejskie – potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne

Strategie ponadregionalne realizowane w Polsce stanowią element krajowego systemu zarządzania rozwojem i są przejawem rosnącego znaczenia wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, wykraczając poza administracyjnie wyznaczone granice województw. Koncentrują się na identyfikacji wspólnych potencjałów i wyzwań oraz wymianie doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie planowania przedsięwzięć na określonym obszarze.

09.10.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Konferencja podsumowująca działalność WROT

W czwartek 24 września br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, po blisko dwóch latach   funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego odbyła się konferencja podsumowująca działalność WROT jednostki analitycznej umiejscowionej w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

24.09.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >