AktualnościKolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Ósmy numer Biuletynu zawiera podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających w ostatnich latach największe znaczenie dla prowadzenia polityki regionalnej w Wielkopolsce. Kluczowe miejsce w periodyku zajmują kwestie związane z najważniejszym w poprzedniej perspektywie unijnej programem, tj. Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (WRPO 2007-2013). Poza podsumowaniem wdrażania WRPO 2007-2013 w Biuletynie zamieszczono także artykuły odnoszące […]

03.01.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Siódmy numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Siódmy numer Biuletynu koncentruje się na przestrzeni województwa wielkopolskiego, stanowiącej ważny aspekt jego zintegrowanego rozwoju. Przedstawiono w nim najważniejsze wyniki, wykonanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, badań dotyczących rewitalizacji miast oraz terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, a także kwestii uwzględniania zasad partnerstwa i równości szans w dokumentach strategicznych wielkopolskich samorządów terytorialnych. Ważnymi elementami Biuletynu […]

11.09.2017 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Zespół WROT raportem pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016. Opracowanie stanowi pogłębioną analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski, przeprowadzoną w odniesieniu do pozostałych regionów (NUTS 2) funkcjonujących zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Głównym celem raportu jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji województwa […]

19.06.2017 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Pomoc społeczna w województwie wielkopolskim w liczbach

Cykl pomoc społeczna w województwie wielkopolskim w liczbach to zbiór infografik, które opisują stan pomocy społecznej w województwie wielkopolskim, m.in. korzystających z pomocy i wsparcia, usługi pomocy społecznej, zasoby instytucjonalne, kadrę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Źródłem danych jest sprawozdanie regionalne – Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego.

19.01.2017 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Szósty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem wydawanego przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne periodyku, mającego na celu przybliżenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W szóstym numerze Biuletynu przedstawiono skrót wyników dwóch prac analitycznych, które ukazują wewnętrzne zróżnicowanie województwa w istotnych dla jego rozwoju obszarach życia społeczno-gospodarczego.

16.01.2017 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016 to efekt współpracy trzech obserwatoriów działających w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Opracowanie stanowi odpowiedź na potrzebę […]

16.01.2017 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Warsztaty Sieci WROT

W dniach 21–22 listopada br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyły się warsztaty pn. „Monitorowanie polityk publicznych w Wielkopolsce w kontekście prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa oraz wsparcia zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za różne aspekty monitorowania i planowania rozwoju województwa wielkopolskiego. Tematyka spotkania skupiała się […]

13.12.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie na seminaria “Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa. Wzięło w nim udział w sumie 137 małopolskich gmin (75,3%). Rezultatem badania jest raport pn. “Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”, w którym, obok wyników wspomnianego badania, omówiono również inne techniki […]

11.04.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalengo województwa wielkopolskiego 2015

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce do wykorzystania w codziennych pracach “Analizę zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015” końcową wersję opracowania analitycznego przygotowywanego w ostatnich miesiącach przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Przedstawiona monografia to dokument, który prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym.

02.02.2016 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >