AktualnościWarsztaty Sieci WROT

W dniach 21–22 listopada br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyły się warsztaty pn. „Monitorowanie polityk publicznych w Wielkopolsce w kontekście prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa oraz wsparcia zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za różne aspekty monitorowania i planowania rozwoju województwa wielkopolskiego. Tematyka spotkania skupiała się […]

13.12.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie na seminaria “Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa. Wzięło w nim udział w sumie 137 małopolskich gmin (75,3%). Rezultatem badania jest raport pn. “Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”, w którym, obok wyników wspomnianego badania, omówiono również inne techniki […]

11.04.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalengo województwa wielkopolskiego 2015

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce do wykorzystania w codziennych pracach “Analizę zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015” końcową wersję opracowania analitycznego przygotowywanego w ostatnich miesiącach przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Przedstawiona monografia to dokument, który prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym.

02.02.2016 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Konferencja “Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia”

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Zawodowego Dla Młodzieży w Poznaniu serdecznie zapraszają 19 listopada 2015 r. od godziny 9:00 na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu (budynek E, sala D).

12.11.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Programy i inicjatywy europejskie – potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne

Strategie ponadregionalne realizowane w Polsce stanowią element krajowego systemu zarządzania rozwojem i są przejawem rosnącego znaczenia wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, wykraczając poza administracyjnie wyznaczone granice województw. Koncentrują się na identyfikacji wspólnych potencjałów i wyzwań oraz wymianie doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie planowania przedsięwzięć na określonym obszarze.

09.10.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Konferencja podsumowująca działalność WROT

W czwartek 24 września br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, po blisko dwóch latach   funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego odbyła się konferencja podsumowująca działalność WROT jednostki analitycznej umiejscowionej w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

24.09.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Czwarty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Czwarte wydanie publikacji ukazuje się w okresie przełomowego momentu dla funkcjonowania naszej jednostki. Po blisko dwóch latach kończy się możliwość współfinansowania realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, który pozwolił na zainicjowanie działalności WROT. Nasza dalsza działalność będzie finansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Lektura Biuletynu przedstawia w sposób syntetyczny efekty pracy […]

20.09.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

Prezentowane opracowanie pt. “Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, które powstało w 2015 roku, jest syntetycznym ujęciem głównych problemów rozwojowych Wielkopolski. Diagnoza stanowi materiał wyjściowy do wykorzystania w różnego rodzaju opracowaniach analitycznych z zakresu badań trendów rozwojowych poszczególnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, które zostały ujęte w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

11.08.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >