AktualnościZaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w KALISZU dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym ze spotkań subregionalnych, które odbędzie się 11 czerwca br. w Kaliszu w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, na terenie kampusu przy ul. Poznańskiej 201-205 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Południowej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji […]

22.05.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w PILE dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ

Kontynuując podjęty temat organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w maju i czerwcu br. w największych […]

17.05.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w KONINIE dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

Nawiązując do podjętego tematu organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, a której inauguracja będzie miała miejsce w ramach spotkania regionalnego 23 maja br. w Poznaniu, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. […]

07.05.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu regionalnym w Poznaniu dotyczącym inauguracji prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania Strategii, który w przypadku dokumentów uchwalanych w 2000, 2005 […]

07.05.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

W związku z trwającymi obecnie przygotowaniami do podjęcia prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji niniejszego dokumentu za lata 2013-2014 oraz 2015-2016. Monitoring o charakterze sprawozdawczym pozwala z jednej strony na wewnętrzny przegląd realizacji zadań, z drugiej na efektywne zarządzanie zarówno jakością, […]

14.02.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Ósmy numer Biuletynu zawiera podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających w ostatnich latach największe znaczenie dla prowadzenia polityki regionalnej w Wielkopolsce. Kluczowe miejsce w periodyku zajmują kwestie związane z najważniejszym w poprzedniej perspektywie unijnej programem, tj. Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (WRPO 2007-2013). Poza podsumowaniem wdrażania WRPO 2007-2013 w Biuletynie zamieszczono także artykuły odnoszące […]

03.01.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Siódmy numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Siódmy numer Biuletynu koncentruje się na przestrzeni województwa wielkopolskiego, stanowiącej ważny aspekt jego zintegrowanego rozwoju. Przedstawiono w nim najważniejsze wyniki, wykonanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, badań dotyczących rewitalizacji miast oraz terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, a także kwestii uwzględniania zasad partnerstwa i równości szans w dokumentach strategicznych wielkopolskich samorządów terytorialnych. Ważnymi elementami Biuletynu […]

11.09.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Zespół WROT raportem pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016. Opracowanie stanowi pogłębioną analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski, przeprowadzoną w odniesieniu do pozostałych regionów (NUTS 2) funkcjonujących zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Głównym celem raportu jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji województwa […]

19.06.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Pomoc społeczna w województwie wielkopolskim w liczbach

Cykl pomoc społeczna w województwie wielkopolskim w liczbach to zbiór infografik, które opisują stan pomocy społecznej w województwie wielkopolskim, m.in. korzystających z pomocy i wsparcia, usługi pomocy społecznej, zasoby instytucjonalne, kadrę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Źródłem danych jest sprawozdanie regionalne – Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego.

19.01.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Szósty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem wydawanego przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne periodyku, mającego na celu przybliżenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W szóstym numerze Biuletynu przedstawiono skrót wyników dwóch prac analitycznych, które ukazują wewnętrzne zróżnicowanie województwa w istotnych dla jego rozwoju obszarach życia społeczno-gospodarczego.

16.01.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >