AktualnościWkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego 2017

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym, przygotowanym przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, opracowaniem pn. Wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego 2017. Opracowanie stanowi podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających w ostatnich latach największe znaczenie dla kształtowania polityki regionalnej w Wielkopolsce. Zaprezentowano w nim wkład w rozwój społeczno-gospodarczy regionu zarówno środków przedakcesyjnych z […]

30.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017. Raport stanowi kontynuację (aktualizację) opracowania przygotowanego w 2015 roku – Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015 i prezentuje sytuację w Wielkopolsce z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym. Podejmuje także próbę […]

29.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w LESZNIE dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI ZACHODNIEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w ostatnim z cyklu spotkań subregionalnych województwa wielkopolskiego, które odbędzie się 22 czerwca br. w Lesznie w Sali wykładowej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Opalińskich 1 (w godz. 12:00-16:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Zachodniej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania […]

29.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w POZNANIU dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI CENTRALNEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym ze spotkań subregionalnych, które odbędzie się 21 czerwca br. w Poznaniu w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (w godz. 12:00-16:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Centralnej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej […]

29.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w KALISZU dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym ze spotkań subregionalnych, które odbędzie się 11 czerwca br. w Kaliszu w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, na terenie kampusu przy ul. Poznańskiej 201-205 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Południowej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji […]

22.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w PILE dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ

Kontynuując podjęty temat organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w maju i czerwcu br. w największych […]

17.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w KONINIE dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

Nawiązując do podjętego tematu organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, a której inauguracja będzie miała miejsce w ramach spotkania regionalnego 23 maja br. w Poznaniu, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. […]

07.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu regionalnym w Poznaniu dotyczącym inauguracji prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania Strategii, który w przypadku dokumentów uchwalanych w 2000, 2005 […]

07.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

W związku z trwającymi obecnie przygotowaniami do podjęcia prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji niniejszego dokumentu za lata 2013-2014 oraz 2015-2016. Monitoring o charakterze sprawozdawczym pozwala z jednej strony na wewnętrzny przegląd realizacji zadań, z drugiej na efektywne zarządzanie zarówno jakością, […]

14.02.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >