AktualnościAnkieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Nawiązując do trwającej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w debacie poprzez wypełnienie wskazanej poniżej ankiety. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat poziomu rozwoju/stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, co pozwoli zidentyfikować najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe istniejące na obszarze województwa. Wyniki badania stanowić […]

01.06.2019 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018 stanowi kolejną edycję opracowania przygotowanego przez zespół obserwatoriów współpracujących w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Opracowanie zostało […]

19.12.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Dziesiąty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Dziesiąty numer periodyku zawiera zbiór artykułów podsumowujących cykl spotkań diagnostycznych, przeprowadzonych w maju i czerwcu br. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego (w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu), rozpoczynających dyskusję nad kierunkami rozwoju Wielkopolski (nad kształtem strategii rozwoju województwa po 2020 roku).  […]

15.10.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


OECD Przegląd Polityk Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polska 2018

Na obszarach wiejskich zauważalne są coraz większe zmiany społeczne, a gospodarka staje się coraz bardziej zróżnicowana. Od 2006 r. publikacje OECD z serii Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich szczegółowo analizowały politykę wobec obszarów wiejskich, zarówno za pośrednictwem badań tematycznych, jak i przeglądów krajowych. Niniejsza publikacja jest szesnastym przeglądem z tej serii. Ukazała się w ważnym momencie dla polityki […]

18.09.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Dziewiąty numer Biuletynu zawiera zbiór artykułów, których tematyka odnosi się do wyników badań społecznych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ przez Obserwatorium Integracji Społecznej oraz inicjatyw podejmowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach systemu polityki społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

28.08.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne – cykl spotkań subregionalnych poświęconych potencjałom i barierom rozwoju Wielkopolski (materiały ze spotkań)

Spotkaniem w Lesznie, które odbyło się 22 czerwca br., zakończono cykl konferencji diagnostycznych dotyczących barier i potencjałów rozwojowych poszczególnych części województwa wielkopolskiego odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. Dziękując za Państwa obecność i aktywny udział w dyskusjach na temat rozwoju Wielkopolski przekazujemy w załącznikach materiały (prezentacje i notatki) z konferencji subregionalnych zorganizowanych w: […]

25.06.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego 2017

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym, przygotowanym przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, opracowaniem pn. Wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego 2017. Opracowanie stanowi podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających w ostatnich latach największe znaczenie dla kształtowania polityki regionalnej w Wielkopolsce. Zaprezentowano w nim wkład w rozwój społeczno-gospodarczy regionu zarówno środków przedakcesyjnych z […]

30.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017. Raport stanowi kontynuację (aktualizację) opracowania przygotowanego w 2015 roku – Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015 i prezentuje sytuację w Wielkopolsce z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym. Podejmuje także próbę […]

29.05.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >