AktualnościDwunasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce dwunasty numer Biuletynu, przybliżający aktualny dorobek badawczy sieci obserwatoriów regionalnych w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego. Niniejsza publikacja zawiera dwa artykuły stanowiące streszczenia raportów z badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Przedmiotem badań były takie istotne aspekty rozwojowe regionu jak: […]

11.12.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem pn. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019. Zawiera ono szczegółową charakterystykę Wielkopolski w najważniejszych obszarach życia społeczno-gospodarczego, obejmującą szeroki katalog zagadnień, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju regionu i jej monitorowania. Prezentowane w dokumencie informacje stanowią rozbudowaną bazę wiedzy na temat sytuacji w […]

16.09.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Jedenasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przybliża w syntetyczny sposób wyniki trzech badań przeprowadzonych w ostatnim czasie na zlecenie WROT, tj.: Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie? Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania. Dodatkowo […]

16.09.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Nawiązując do trwającej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w debacie poprzez wypełnienie wskazanej poniżej ankiety. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat poziomu rozwoju/stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, co pozwoli zidentyfikować najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe istniejące na obszarze województwa. Wyniki badania stanowić […]

01.06.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018 stanowi kolejną edycję opracowania przygotowanego przez zespół obserwatoriów współpracujących w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Opracowanie zostało […]

19.12.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Dziesiąty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Dziesiąty numer periodyku zawiera zbiór artykułów podsumowujących cykl spotkań diagnostycznych, przeprowadzonych w maju i czerwcu br. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego (w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu), rozpoczynających dyskusję nad kierunkami rozwoju Wielkopolski (nad kształtem strategii rozwoju województwa po 2020 roku).  […]

15.10.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


OECD Przegląd Polityk Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polska 2018

Na obszarach wiejskich zauważalne są coraz większe zmiany społeczne, a gospodarka staje się coraz bardziej zróżnicowana. Od 2006 r. publikacje OECD z serii Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich szczegółowo analizowały politykę wobec obszarów wiejskich, zarówno za pośrednictwem badań tematycznych, jak i przeglądów krajowych. Niniejsza publikacja jest szesnastym przeglądem z tej serii. Ukazała się w ważnym momencie dla polityki […]

18.09.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Dziewiąty numer Biuletynu zawiera zbiór artykułów, których tematyka odnosi się do wyników badań społecznych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ przez Obserwatorium Integracji Społecznej oraz inicjatyw podejmowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach systemu polityki społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

28.08.2018 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne – cykl spotkań subregionalnych poświęconych potencjałom i barierom rozwoju Wielkopolski (materiały ze spotkań)

Spotkaniem w Lesznie, które odbyło się 22 czerwca br., zakończono cykl konferencji diagnostycznych dotyczących barier i potencjałów rozwojowych poszczególnych części województwa wielkopolskiego odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. Dziękując za Państwa obecność i aktywny udział w dyskusjach na temat rozwoju Wielkopolski przekazujemy w załącznikach materiały (prezentacje i notatki) z konferencji subregionalnych zorganizowanych w: […]

25.06.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >