AktualnościEkspertyza pn. Klastry w województwie wielkopolskim 2020

Klastry w województwie wielkopolskim 2020 to ekspertyza zrealizowana na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w 2021 roku. Jej głównym celem była identyfikacja regionalnych klastrów działalności gospodarczych w regionie, analiza dotychczasowych aktywności istniejących w Wielkopolsce inicjatyw i organizacji klastrowych, a także zbadanie potrzeb i planów na przyszłość zgłaszanych przez koordynatorów tych porozumień. W opracowaniu poza klastrami […]

15.05.2021 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Czternasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Czternasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera artykuły stanowiące streszczenia raportów z badań zrealizowanych na zlecenie jednostek tworzących Sieć WROT, tj. Obserwatorium Integracji Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz WROT. Przybliżono w nim także najważniejsze informacje na temat nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w tym dotyczące zagadnień odbudowy Europy w związku […]

15.01.2021 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Ekspertyza pn. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy

Okładka ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (dalej WROT). Autor: Krzysztof Hajder. Tytuł: WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY. Okładka podzielona jest na 4 poziome prostokątne części. Pierwsza górna część o zielonym tle zawiera autora oraz tytuł. Druga część zawiera obrazy w niebieskim filtrze nawiązujące do tytułu oraz logotyp WROT i pomarańczowy obszar województwa wielkopolskiego. Trzecia część na białym tle zawiera zestaw czterech logotypów wymagany w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Część czwarta na zielonym tle zawiera miesiąc i rok wydania: lipiec 2020.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną ekspertyzą przygotowaną na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy.   Postęp technologiczny wpływa na wszystkie strefy życia człowieka. Obok dostarczania rozwiązań zwiększających produktywność w poszczególnych gałęziach gospodarki, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dostarczają nieograniczonych informacji, pozwalających […]

08.09.2020 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Trzynasty numer Biuletynu WROT poświęcony Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Trzynasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego stanowi wydanie specjalne poświęcone nowej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, w tym między innymi procesowi tworzenia dokumentu oraz jego zawartości. Ponadto Biuletyn został wzbogacony o prezentację wyników dwóch badań ankietowych towarzyszących realizacji Strategii, dotyczących oceny rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski oraz potrzeb rozwojowych ludzi młodych (uczniów […]

14.07.2020 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Przyjęcie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Szanowni Państwo! Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Radni uchwałą nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. przyjęli Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku – dokument, który jest mapą drogową działań Samorządu na najbliższa dekadę. W Strategii wskazuje się na nowy model rozwoju regionalnego, zwany modelem funkcjonalnym. Ma on przyczynić się do […]

30.01.2020 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Ekspertyza pn. Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną ekspertyzą przygotowaną na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu. Opracowanie stanowi obszerny zasób informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej wielkopolskich miast średnich, ich powiązań z otoczeniem (obszarów oddziaływań) oraz prowadzonej na poziomie lokalnym polityki miejskiej, pozwalający ocenić zdolność tych miast […]

15.01.2020 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Dwunasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce dwunasty numer Biuletynu, przybliżający aktualny dorobek badawczy sieci obserwatoriów regionalnych w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego. Niniejsza publikacja zawiera dwa artykuły stanowiące streszczenia raportów z badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Przedmiotem badań były takie istotne aspekty rozwojowe regionu jak: […]

11.12.2019 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem pn. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019. Zawiera ono szczegółową charakterystykę Wielkopolski w najważniejszych obszarach życia społeczno-gospodarczego, obejmującą szeroki katalog zagadnień, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju regionu i jej monitorowania. Prezentowane w dokumencie informacje stanowią rozbudowaną bazę wiedzy na temat sytuacji w […]

16.09.2019 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Jedenasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przybliża w syntetyczny sposób wyniki trzech badań przeprowadzonych w ostatnim czasie na zlecenie WROT, tj.: Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie? Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania. Dodatkowo […]

16.09.2019 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >