czerwiec 2022

Okładka opracowania pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022 Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022
          

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)


styczeń 2022

Okładka opracowania pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021 Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021
          

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG) – w opracowaniu


listopad 2019

Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2019

wrzesień 2019

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej
województwa wielkopolskiego 2019

listopad 2018

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego
w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018
Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2018

maj 2018

OKLADKA ZROZNIC 2017 Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017

marzec 2018

Wkład funduszy unijnych w rozwój województwa wielkopolskiego 2017

październik 2017

OKLADKA_PL Wybrane problemy rozwoju transportu w województwie wielkopolskim
2017 (zbiór artykułów)
OKLADKA_ENG Wybrane problemy rozwoju transportu w województwie wielkopolskim
2017 (zbiór artykułów) – wersja anglojęzyczna

wrzesień 2017

OKLADKA_PRZEGLAD 2017 Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2017

luty 2017

OKLADKA_POZYCJA_KONKURENCYJNA Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016

październik 2016

okladka-diagnoza-efs Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016

lipiec 2016

OKLADKA_PRZEGLAD 2016 Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2016

wrzesień 2015

Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015

sierpień 2015

Diagnoza transportu w województwie wielkopolskim 2015

lipiec 2015

Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2015

luty 2015

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej z 2015 r. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2015

czerwiec 2014

Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2014
Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2014 – wersja anglojęzyczna

listopad 2013

PDF

Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów – województwo wielkopolskie


kwiecień 2013

PDF

Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2013