OECD udostępnia nowe narzędzie monitorowania jakości życia

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) uruchomiła nowe narzędzie do monitorowania jakości życia w krajach skupionych w tej organizacji.

Poza monitoringiem różnych wymiarów jakości życia na poziomie krajowym, nowe narzędzia oferują również możliwość dokonywania benchmarkingu w skali regionalnej.

Narzędzie dostępne jest za pomocą strony internetowej pod adresem: http://www.oecdregionalwellbeing.org/index.html