OECD Przegląd Polityk Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polska 2018

Na obszarach wiejskich zauważalne są coraz większe zmiany społeczne, a gospodarka staje się coraz bardziej zróżnicowana. Od 2006 r. publikacje OECD z serii Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich szczegółowo analizowały politykę wobec obszarów wiejskich, zarówno za pośrednictwem badań tematycznych, jak i przeglądów krajowych. Niniejsza publikacja jest szesnastym przeglądem z tej serii. Ukazała się w ważnym momencie dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w krajach OECD, gdyż od wielu lat wzrasta dystans rozwojowy między regionami wiodącymi a pozostałymi obszarami.

Raport w języku polskim dostępny jest w formie elektronicznej: [kliknij tutaj].