Ekspertyza pn. Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną ekspertyzą przygotowaną na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu. Opracowanie stanowi obszerny zasób informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej wielkopolskich miast średnich, ich powiązań z otoczeniem (obszarów oddziaływań) oraz prowadzonej na poziomie lokalnym polityki miejskiej, pozwalający ocenić zdolność tych miast do pełnienia roli lokalnych/ponadlokalnych ośrodków rozwoju.

 

Plik do pobrania:

Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu