Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Departament Polityki Regionalnej

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 63 00
fax: 61 626 63 01
e-mail: wrotumww.pl

 

Zespół:

Anna Kardasz – Kierownik WROT anna.kardaszumww.pl, tel. 61 626 63 49

Beata Hofman beata.hofmanumww.pl, tel. 61 626 63 46

Agata Jakubowicz agata.jakubowiczumww.pl, tel. 61 626 72 34

Sylwia Górniak sylwia.gorniakumww.pl, tel. 61 626 72 33