Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4, art. 11 ust. 1e ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512.), art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1295.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030).

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Wielkopolska 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Wielkopolski do 2030 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia uwag w przedmiotowym zakresie.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 18 września do 22 października 2019 roku. Projekt Strategii Wielkopolska 2030 jest dostępny poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

KONSULTACJE PRZEPROWADZONE BĘDĄ W FORMIE: 

1. Otwartych spotkań konsultacyjnych z możliwością składania uwag i opinii w formie ustnej do protokołu:

  • 18 września 2019 r. o godz. 10:00 w Kaliszu w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz,
  • 24 września 2019 r. o godz. 10:00 w Lesznie w Wyższej Szkole Humanistycznej, ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno,
  • 4 października 2019 r. o godz. 11:00 w Pile w Hotelu Gromada, al. Piastów 15 64-920 Piła,
  • 10 października 2019 r. o godz. 12:30 w Koninie w Centrum Konferencyjnym Factoria, ul. Zakładowa 14 62-520 Konin,
  • 11 października 2019 r. o godz. 10:00 w Poznaniu na Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań.

2. Zbierania uwag i opinii (od 18 września do 22 października 2019 roku – obowiązuje data wpływu), które można dostarczać:

  • za pośrednictwem elektronicznego formularza [tutaj]
  • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@umww.pl. Formularz zgłaszania uwag jest dostępny poniżej,
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (zapraszamy do rozmowy na temat Strategii do Departamentu Polityki Regionalnej).

Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych projektu Strategii znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego [tutaj].

 


Pliki do pobrania:
Projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
Formularz zgłaszania uwag