Konferencja “Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia”

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Zawodowego Dla Młodzieży w Poznaniu serdecznie zapraszają 19 listopada 2015 r. od godziny 9:00 na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu (budynek E, sala D).


Głównym celem konferencji jest prezentacja stanu wiedzy na temat współczesnych koncepcji zaradności społecznej jako istotnej kategorii poznawczej w badaniach nad nierównościami społecznymi oraz strategiami życiowymi jednostek w sytuacji doświadczania kryzysów funkcjonowania społecznego. Spotkanie to ma być forum wymiany poglądów nad szeroko pojmowanym zagadnieniem zaradności, sposobami jej definiowania oraz percepcją jej przejawów i skutków. Do uczestnictwa zapraszamy badaczy zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób różne kategorie społeczne pojmują zaradność i jakie strategie działania przyjmują one w jej ramach?

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest partnerem organizacyjnym tego wydarzenia. Przedstawicielka Obserwatorium Integracji Społecznej – Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego podczas konferencji opowie o innowacji społecznej, jaką jest spółdzielnia socjalna tworzona przy warsztacie terapii zajęciowej. W wystąpieniu podzielimy się z Państwem doświadczeniami płynącymi z projektu “Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.

Informacje dotyczące tego wydarzenia dostępne są w załącznikach do niniejszego posta, po więcej szczegółów dotyczących np. możliwości zgłoszenia swojej obecności w wydarzeniu, zapraszamy na stronę : https://amu.edu.pl/content/zaradno-spoeczna.-wspoczesne-przejawy-i-ograniczenia

Do pobrania:

 
  Plakat ogólny konferencji
Plakat szczegółowy
Ramowy program
   Szczegółowy program