Konferencja podsumowująca działalność WROT

W czwartek 24 września br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, po blisko dwóch latach   funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego odbyła się konferencja podsumowująca działalność WROT jednostki analitycznej umiejscowionej w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zainaugurował I Regionalne Forum Terytorialne pn. “WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE W SYSTEMIE MONITOROWANIA POLITYK PUBLICZNYCH”.   Celem konferencji było przedstawienie idei sieciowego monitorowania polityk w ramach zarządzania strategicznego i wdrażanie WRPO 2014+. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: Idea systemu sieciowego monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce nowe otwarcie, Podsumowanie dotychczasowej działalności w zakresie monitorowania polityk publicznych w kraju i regionie, Prezentacja wyników badań zrealizowanych na zlecenie WROT. Podczas konferencji zaprezentowano dotychczasowy dorobek naszej jednostki, w tym wybrane badania zrealizowane na zlecenie WROT, ale również zastanowiono się nad przyszłością ROT-ów w ramach monitorowania polityk publicznych, w tym w szczególności w kontekście zakończenia realizacji projektów finansowanych ze środków POKL.

W  spotkaniu, zorganizowanym przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, udział wzięli m.in.  przedstawiciele Banku światowego, Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, regionalnych obserwatoriów terytorialnych, departamentów i  biur UMWW oraz  wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, a  także jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i  gminnego oraz  przedstawiciele świata nauki i  biznesu.

Galeria zdjęć:

źródło: archiwum WROT i UMWW

Pliki do pobrania:

   Blok I
Idea systemu sieciowego monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce nowe otwarcie
   Blok II

Podsumowanie dotychczasowej działalności w zakresie monitorowania polityk publicznych w kraju i regionie

   Blok III

Prezentacja wyników badań zrealizowanych na zlecenie WROT

   Program_konferencji_WROT