Konferencja inaugurująca funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

We wtorek 27 maja br. w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12 odbyła się konferencja inaugurująca funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zatytułowana “Rola monitorowania polityk publicznych w zarządzaniu rozwojem województwa”.

Celem konferencji było przybliżenie miejsca i roli monitorowania polityk publicznych w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce, w tym w szczególności w oparciu o funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT), które odpowiada za sprawne funkcjonowanie systemu monitorowania w regionie.

WROT został utworzony pod koniec ubiegłego roku w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Założeniem jego funkcjonowania jest  stworzenie wysokiej jakości systemu obserwacji zmian w kontekście prowadzonych polityk publicznych. Jest to punkt wyjścia dla inicjacji działań związanych z planowaniem strategicznym oraz zarządzaniem finansowym, w tym w szczególności w perspektywie przygotowywania i późniejszego wdrożenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Docelowo Obserwatorium wzmocni potencjał analityczny regionu, zapewniając kompleksowe źródło wiedzy. Przyczyni się to do lepszego dopasowania podejmowanych działań w ramach prowadzonej polityki regionalnej oraz zwiększenia przejrzystości  i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Istotnym elementem tworzonego systemu jest nawiązanie ścisłej współpracy analitycznej z różnego typu jednostkami monitorującymi wybrane polityki publiczne, instytucjami pozyskującymi i gromadzącymi niezbędne informacje z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym z przedstawicielami środowisk naukowych oraz jednostkami samorządu terytorialnego lokalnych szczebli, a także regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi pozostałych województw oraz Krajowym Obserwatorium Terytorialnym. Właśnie głównie nawiązaniu tej współpracy służyła wtorkowa konferencja.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej UMWW, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz departamentu odpowiedzialnego za programy ponadregionalne), regionalnych obserwatoriów terytorialnych województw sąsiadujących z Wielkopolską, departamentów i biur UMWW oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, a także jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu. Kontynuacją podjętej podczas spotkania dyskusji będą dwa dwudniowe warsztaty zorganizowane w lipcu br. Do udziału w pierwszych z nich zaproszone zostaną osoby odpowiedzialne w poszczególnych departamentach i biurach UMWW oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych za kwestie analityczne, zaś do udziału w drugich zaproszone zostaną osoby odpowiedzialne w powiatach i miastach na prawach powiatu Wielkopolski za monitorowanie rozwoju.

Pliki do pobrania:

PDF Miejsce i rola WROT w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce
PDF Założenia projektu pn. Wsparcie funkcjonowania WROT
PDF Program konferencji WROT

Galeria z wydarzenia: