Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Jedenasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przybliża w syntetyczny sposób wyniki trzech badań przeprowadzonych w ostatnim czasie na zlecenie WROT, tj.:

  • Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie.
  • Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie?
  • Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania.

Dodatkowo w Biuletynie zamieszczono artykuł na temat innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw, stanowiący rozszerzenie zagadnień związanych z wrażaniem idei Przemysłu 4.0 w Wielkopolsce.

 

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego    

numer XI (2019)

styczeń-czerwiec

[POBIERZ]