Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Ósmy numer Biuletynu zawiera podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających w ostatnich latach największe znaczenie dla prowadzenia polityki regionalnej w Wielkopolsce.

Kluczowe miejsce w periodyku zajmują kwestie związane z najważniejszym w poprzedniej perspektywie unijnej programem, tj. Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (WRPO 2007-2013).

Poza podsumowaniem wdrażania WRPO 2007-2013 w Biuletynie zamieszczono także artykuły odnoszące się do kluczowych programów operacyjnych realizowanych w województwie wielkopolskim w perspektywach unijnych 2004-2006 oraz 2014-2020, a więc Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

 

WROT8 1 Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer VIII (2017)

lipiec-grudzień

[POBIERZ]