Informujemy, że na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przeprowadzane są obecnie następujące badania:

Diagnozy stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim, w kontekście ich współfinansowania ze środków europejskich w latach 2014-2020


Transportu intermodalnego w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemian, stanu obecnego i perspektywy rozwoju