Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Dziewiąty numer Biuletynu zawiera zbiór artykułów, których tematyka odnosi się do wyników badań społecznych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ przez Obserwatorium Integracji Społecznej oraz inicjatyw podejmowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach systemu polityki społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego   

numer IX (2018)

styczeń-czerwiec

[POBIERZ]