Drugi numer Biuletynu Wielkopolskiego Regonalnego Obserwatorium Terytorialnego

Prezentowane treści w drugim numerze biuletynu odnoszą się do działalności WROT, która opiera się na budowaniu sieci współpracy i wymiany informacji w zakresie monitorowania procesów rozwojowych zarówno w skali kraju, makroregionów, jak i w województwie wielkopolskim.

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer II (2014)

lipiec-grudzień

[POBIERZ]