Ekspertyza pn. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną ekspertyzą przygotowaną na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy.  

Postęp technologiczny wpływa na wszystkie strefy życia człowieka. Obok dostarczania rozwiązań zwiększających produktywność w poszczególnych gałęziach gospodarki, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dostarczają nieograniczonych informacji, pozwalających na powszechną komunikację w skali globalnej, co implikuje zarówno przyspieszenie rozwoju gospodarek na poziomie państw i regionów, jak i również dynamiczny rozwój poszczególnych przedsiębiorstw. Trendy te mają ogromny wpływ na wszystkie obszary życia społecznego, w tym kształtowanie się teraźniejszego i przyszłego rynku pracy. Rozwój technologiczny ma wpływ na sytuację zatrudnienia m.in. poprzez zmianę możliwości produkcyjnych współczesnych przedsiębiorstw, kształt współczesnych trendów konsumpcyjnych, zmianę czynników decydujących o konkurencyjności firmy. Celem ekspertyzy było określenie działań, jakie powinny zostać podjęte w województwie wielkopolskim aby optymalnie przygotować regionalny rynek pracy do wyzwań związanych z rozwojem technologicznym.

 

Plik do pobrania:

Okładka ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (dalej WROT). Autor: Krzysztof Hajder. Tytuł: WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY. Okładka podzielona jest na 4 poziome prostokątne części. Pierwsza górna część o zielonym tle zawiera autora oraz tytuł. Druga część zawiera obrazy w niebieskim filtrze nawiązujące do tytułu oraz logotyp WROT i pomarańczowy obszar województwa wielkopolskiego. Trzecia część na białym tle zawiera zestaw czterech logotypów wymagany w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Część czwarta na zielonym tle zawiera miesiąc i rok wydania: lipiec 2020. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy