Ekspertyza pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to jeden z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, którego wdrożenie stanowi duże wyzwanie, wymagające nowego, innowacyjnego podejścia oraz współpracy międzysektorowej. Zagadnienie to było przedmiotem badania pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim, przeprowadzonego na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w 2021 roku. Podjęto w nim próbę oceny rozwoju koncepcji GOZ w Wielkopolsce, co zostało poprzedzone dogłębną analizą i określeniem podstawowych uwarunkowań rozwoju. W opracowaniu wskazano główne obszary GOZ i reprezentujące je branże, innowacje, bariery, dobre praktyki, kluczowe łańcuchy wartości, perspektywy dalszego rozwoju, a także opracowano studium przypadku i wskaźniki oceny stopnia rozwoju GOZ.

 

Pliki do pobrania:

Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim     

 WERSJA PODSTAWOWA

 DOSTĘPNY DOKUMENT WCAG