Dwunasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce dwunasty numer Biuletynu, przybliżający aktualny dorobek badawczy sieci obserwatoriów regionalnych w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego.

Niniejsza publikacja zawiera dwa artykuły stanowiące streszczenia raportów z badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Przedmiotem badań były takie istotne aspekty rozwojowe regionu jak: zdolność miast średnich w województwie wielkopolskim do pełnienia roli lokalnych/ponadlokalnych ośrodków rozwoju wraz z określeniem ich znaczenia dla rozwoju regionu, a także diagnoza potrzeb kadrowych na regionalnym i lokalnych rynkach pracy województwa wielkopolskiego w kontekście dynamicznie zmieniających się zjawisk wpływających na tę sferę życia i działalności człowieka.

 

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer XII (2019)

lipiec-grudzień

[POBIERZ]