Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem pn. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019. Zawiera ono szczegółową charakterystykę Wielkopolski w najważniejszych obszarach życia społeczno-gospodarczego, obejmującą szeroki katalog zagadnień, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju regionu i jej monitorowania.

Prezentowane w dokumencie informacje stanowią rozbudowaną bazę wiedzy na temat sytuacji w województwie w sferach społecznej, gospodarczej i przestrzennej, ale również mogą stanowić punkt wyjścia i źródło inspiracji do szerszych badań i analiz dotyczących rozwoju Wielkopolski.

 

Plik do pobrania:

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019