Warto wiedzieć, że

w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2009-2018 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zwiększył się o 11,7 p.proc. i wynosi obecnie (2018 rok) 72,1%.