Warto wiedzieć, że

w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2010-2019 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zwiększył się o 11,2 p.proc. i wynosi obecnie (2019 rok) 72,2%.