Warto wiedzieć, że

w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2002-2017 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zwiększył się o 17,1 p.proc. i wynosi obecnie (2017 rok) 71,8%.