ArchivesWarto wiedzieć, że

w Wielkopolsce, w gminie Brudzew, znajduje się jedna z największych w Polsce farm fotowoltaicznych. Powstała ona na terenach pogórniczych, a jej łączna moc wynosi 70 MW.

13.01.2021 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Warto wiedzieć, że

w województwie wielkopolskim zlokalizowane są trzy najmniejsze pod względem zajmowanej powierzchni (w skali kraju) miasta, tj. Stawiszyn (99 ha), Wielichowo (124 ha), Ostroróg (125 ha).

12.05.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Warto wiedzieć, że

W 2020 roku po raz pierwszy Wielkopolska osiągnęła ujemną wartość wskaźnika przyrostu naturalnego, a rok później sytuacja nie uległa poprawie. Skala zjawiska miała wymiar średni, a województwo zajęło pod tym względem 8. miejsce w kraju.

12.05.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Warto wiedzieć, że

w latach 2010-2021 w Wielkopolsce odnowiono i zalesiono największą wśród województw powierzchnię lasów – ponad 69,9 tys. ha.

12.05.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie cechuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 3,1% (2021 rok). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu oraz powiatach poznańskim i kępińskim (po 1,6%).

12.05.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Warto wiedzieć, że

w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2010-2020 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zwiększył się o 11,8 p.proc. i wynosi obecnie (2020 rok) 72,8%.Warto wiedzieć, że

Wielkopolska to drugie co do wielkości (29,8 tys. km2) i trzecie pod względem liczby mieszkańców (3 489,1 tys. osób w 2021 roku) województwo w Polsce.Warto wiedzieć, że

powiat poznański jest najludniejszym powiatem w kraju (poza miastami na prawach powiatu) – 413,1 tys. osób w 2021 roku.