ArchivesSiedemnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Siedemnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera artykuły stanowiące w większości syntezę wyników badań własnych oraz zleconych jednostek tworzących Sieć WROT, tj. Wydziału badań i analiz rynku pracy funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Obserwatorium Integracji Społecznej oraz WROT. Dostarczają one informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa na sytuację osób młodych […]

10.06.2022 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021

Okładka opracowania pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021. Publikacja stanowi w dużej mierze kontynuację (aktualizację) zrealizowanych w latach 2015 i 2018 opracowań własnych Obserwatorium, tj. Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017 oraz Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015. Ma ona jednocześnie […]

10.03.2022 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Szesnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Artykuły zamieszczone w szesnastym numerze Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) przedstawiają głównie wyniki badań zleconych przez WROT w 2021 roku, stanowiących odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie informacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dostarczają one informacji na temat sytuacji Wielkopolski w zakresie terenów inwestycyjnych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz instytucji otoczenia biznesu. W Biuletynie przybliżono ponadto wyniki badania […]

17.01.2022 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Ekspertyza pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to jeden z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, którego wdrożenie stanowi duże wyzwanie, wymagające nowego, innowacyjnego podejścia oraz współpracy międzysektorowej. Zagadnienie to było przedmiotem badania pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim, przeprowadzonego na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w 2021 roku. Podjęto […]

04.10.2021 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Ekspertyza pn. Instytucje otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim 2021

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą pn. Instytucje otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim 2021. Przybliża ona wyniki badania zrealizowanego w 2021 roku na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, którego celem było pozyskanie aktualnej wiedzy na temat sytuacji instytucji otoczenia biznesu (IOB) zlokalizowanych na obszarze regionu. Ekspertyza skupia się na dwóch zasadniczych rodzajach IOB, tj. […]

28.09.2021 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Ekspertyza pn. Tereny inwestycyjne w województwie wielkopolskim 2020

Tereny inwestycyjne w województwie wielkopolskim 2020 to kolejne badanie zlecone przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zrealizowane w 2021 roku. Jego głównym celem było zidentyfikowanie aktualnego stanu w zakresie dostępności oraz uwarunkowań rozwoju i wykorzystania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim. Ekspertyza dostarcza informacji na temat dostępności i stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych w gminach województwa wielkopolskiego, potrzeb […]

28.07.2021 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Ekspertyza pn. Klastry w województwie wielkopolskim 2020

Klastry w województwie wielkopolskim 2020 to ekspertyza zrealizowana na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w 2021 roku. Jej głównym celem była identyfikacja regionalnych klastrów działalności gospodarczych w regionie, analiza dotychczasowych aktywności istniejących w Wielkopolsce inicjatyw i organizacji klastrowych, a także zbadanie potrzeb i planów na przyszłość zgłaszanych przez koordynatorów tych porozumień. W opracowaniu poza klastrami […]

15.05.2021 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Czternasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Czternasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera artykuły stanowiące streszczenia raportów z badań zrealizowanych na zlecenie jednostek tworzących Sieć WROT, tj. Obserwatorium Integracji Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz WROT. Przybliżono w nim także najważniejsze informacje na temat nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w tym dotyczące zagadnień odbudowy Europy w związku […]

15.01.2021 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Trzynasty numer Biuletynu WROT poświęcony Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Trzynasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego stanowi wydanie specjalne poświęcone nowej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, w tym między innymi procesowi tworzenia dokumentu oraz jego zawartości. Ponadto Biuletyn został wzbogacony o prezentację wyników dwóch badań ankietowych towarzyszących realizacji Strategii, dotyczących oceny rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski oraz potrzeb rozwojowych ludzi młodych (uczniów […]

14.07.2020 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Przyjęcie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Szanowni Państwo! Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Radni uchwałą nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. przyjęli Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku – dokument, który jest mapą drogową działań Samorządu na najbliższa dekadę. W Strategii wskazuje się na nowy model rozwoju regionalnego, zwany modelem funkcjonalnym. Ma on przyczynić się do […]

30.01.2020 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >