Piętnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Piętnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera głównie streszczenia badań prowadzonych w 2020 i 2021 roku, których przedmiotem był gospodarczy i społeczny wymiar rozwoju Wielkopolski, w tym takie aspekty jak: inteligentne specjalizacje regionu na poziomie podregionalnym, funkcjonowanie klastrów i organizacji klastrowych, znaczenie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zmian rynku pracy, wymiar instytucjonalny integracji społecznej cudzoziemców, współpraca samorządów w ramach polityki senioralnej oraz prezentacja nowej Strategii Polityki Społecznej.

  Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

 

numer XV (2021)   styczeń-czerwiec

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)