Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)

Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS-WROT)

Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (WOI)