Biuletyn WROT to periodyk, w którym prezentowane są wyniki prac Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Poprzez prezentację danych, wiedzy i informacji będących w zasobach WROT, istnieje możliwość wykorzystania stworzonych zasobów przez różne instytucje kreujące i zarządzające rozwojem lokalnym i regionalnym, a także sektor nauki i szkolnictwa wyższego. W swym zakresie Biuletyn WROT obejmuje m.in.:

    • podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w zakresie wybranych dziedzin monitorowania,
    • streszczenia wybranych ekspertyz przygotowywanych na zlecenie oraz przez zespół WROT wyniki badań i analiz,
    • informacje dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania polityk w regionie.

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XX (2023) lipiec-grudzień

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XIX (2023) styczeń-czerwiec

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Okładka osiemnastego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XVIII (2022) lipiec-grudzień

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Okładka siedemnastego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XVII (2022) styczeń-czerwiec

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Okładka szesnastego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XVI (2021) lipiec-grudzień

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Okładka piętnastego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XV (2021) styczeń-czerwiec

WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT (WCAG)

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XIV (2020)
lipiec-grudzień

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XIII (2020)
styczeń-czerwiec

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XII (2019)
lipiec-grudzień

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer XI (2019)
styczeń-czerwiec

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer X (2018)
lipiec-grudzień

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer IX (2018)
styczeń-czerwiec

[POBIERZ]

 WROT8 1

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer VIII (2017)
lipiec-grudzień

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer VII (2017)
styczeń-czerwiec

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer VI (2016) 
lipiec-grudzień

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer V (2016)
styczeń-czerwiec

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer IV (2015)
lipiec-grudzień

[POBIERZ]

 

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer III (2015)
styczeń-czerwiec

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer II (2014)
lipiec-grudzień

[POBIERZ]

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
numer I (2014)
styczeń-czerwiec

[POBIERZ]