Biuletyn Wielkopolskiego Regonalnego Obserwatorium Terytorialnego

Przedstawiona publikacja to pierwszy numer periodyku wydawanego przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Prezentowane w niej informacje odnoszą się do aktualnych danych o sytuacji społeczno-gospodarczej całego regionu, a także wiedzy i  informacji o poszczególnych jego obszarach składowych.

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer I (2014)

styczeń-czerwiec

[POBIERZ]