Aktywna ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców województwa oraz JST na temat poziomu rozwoju/stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, co pozwoli zidentyfikować najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe istniejące na obszarze Wielkopolski. Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji – uzupełniające istniejące zasoby wiedzy – na temat sytuacji w reionie, które zostanie wykorzystane w pracach nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Ankieta dostępna jest [tutaj].